Nov 17 2009

Årets Julefrokost

Maos Lyst


Nov 14 2009

Langelands-manifestet

Fornylig kom jeg af omveje til at læse en nekrolog over en af husets gamle bebeoere, Ebbe Kløvedal Reich, på Informations hjemmeside. Nekrologen nævnte bl.a. Langelandsmanifestet, som Ebbe skrev sammen med en af husets andre beboere, Henning Kløvedal Prins, tilbage i starten af 1970erne som “et forsøg på at skabe en utopi for den fremvoksende kollektivbevægelse”, som var meget stærk på det tidspunkt.

Jeg havde aldrig hørt om Langelandsmanifestet, og spurgte derfor Douglas, vores husalf og kollektive hukommelse, ad. Lynhurtigt fik han kontakt til både Henning Prins og Ebbe Kløvedals enke Elise, som begge henviste til, at værket stadig kunne findes på biblioteket. Så vidt de vidste, eksistererede der vist ikke en online udgave.

Jeg lånte manifestet på biblioteket, og tænkte, at nu kunne jeg passende scanne det ind, og således bevare det for eftertiden i digital form. Jeg har uploadet det her på Maos Lysts server, så alle interesserede i den danske kollektiv-bevægelses historie kan nu downloade det og dele det med øvrige interesserede.

Og hvad med selve manifestet? Jamen, efter at have læst de 16 sider, så synes jeg, at det er fascinerende dokument, der tænker kollektiv-tanken til ende og tydeliggør, at en anden verden er mulig, hvis vi ønsker det. Mest fascinerende er, at de tekniske udfordringer, som manifestet identificerede helt tilbage i 1972 i forhold til masse-medier og muligheden for at lade alle komme til orde, i høj grad er blevet løst med internettet. Det må jo så være en hindring mindre på vejen mod et mere menneskeligt, fantasifuldt, levende og frit Danmark.