Jan 23 2011

Svedehytte – en genfødsel

Maos Lyst

Svedehytte er et værktøj, der benyttes i forbindelse med udrensning af forældede energier, og fysiske rester som sidder i vore kroppe. Alle Maoister blev i nat genfødt, og der blev dermed skabt gode betingelser for ny fremtidig vækst og en hel og befriende udvikling på alle planer. Tak Anders og Mette…